03 мар 2019

"İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə

3:49
13 КОММЕНТАРИЕВ
☆Rabil☆ Eli
☆Rabil☆ Eli
polisin vesiline baxin siz
☆Rabil☆ Eli
☆Rabil☆ Eli
haxlisiniz
Alik Aliyev
Alik Aliyev
Xəcalət cəkmirsiniz . utanin bir gör nə iş tutursunuz . cox ayib olsun
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
ушагын атасы ола ола халасы нийе сахламалыдыр? ким дейир атасы онлары атыб гедибмиш?? бу мелуматы хардан билмек олар? 1... Агыллы хала олсайды ушагы атасына гаршы чыхармазды.......2 биз де озумузу муселман сайырыг ....хансы муселман дунйасында атасы олан ушаглар онун мунун евинде галыр??3.. ойренмишик бири гышгырыб аглайан кими онун терефини сахламага --амма ишден беле хеберимиз олмайараг.
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
сиз меним фикрими озунузе сойуш кими гебул елийирсиниз.....бу меним фикримди .1.ганунла ушаг йа атасы иле йа да анасыйла олмалыдыр вессалам..ана йохса атайла..2..) ушаг атасыны нийе севмир ?? онун аглы хеч не кесмейиб ки евден анасы иле геденде..??демели йа анасы йа да халалары ахшама кими гулагыны долдуруб ушагын....о ушагын атасы кимдисе пис йа йахшы о адамдыр.....
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
егер догруданда халасы ушагы 9 ил сахлайыб са...чагырсын гоншулары , муеллимери ве али мехкемейе версинлер ве субут елесинлер ки ушаг онларла галмалыдыр..и все.
Alik Aliyev
Alik Aliyev
Pul hökmuranliq edir
Alik Aliyev
Alik Aliyev
Mən o icra məmurunun və **ata*nin yerinə xəcalət çəkirəm ki 10 yaşli uşaği o vəziyyətdə apardilar .. .. utanin bari ..
O O
O O
Na qansz orqan iwcilari var gorasan onun balasnl bela elasalar xowna galarmi
O O
O O
Bela icra mamurna na deyasan xox heyif azerbaycanda qanunu pul minir
O O
O O
Bu mamurlar gorasan niya razliq yolunan masalani hal etmilar yaqn qolarlnln gucnu qadna gostarir
Руслан Аббасов
Руслан Аббасов
Буларын кмилийи бура гедерди
vuqar gebekbeyov
vuqar gebekbeyov
o hec adamda deyil.tufurum ele ataya.onun menliyine
Раскадровка
"İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə Видео: "İcra məmurları anamı yıxdılar məni də sürüdülər, amma qaça bildim" - 10 yaşlı Nuray Bayramzadə